Disclaimer en Privacyverklaring

Disclaimer

SPOT is een project in voorbereiding. De plattegronden, verdiepingsoverzichten en beelden zijn met de grootst mogelijke zorg opgesteld. Aan de inhoud kunnen echter geen rechten worden ontleend. 

Privacy Policy

COD en Duqer registreren geen bijzondere persoonsgegevens zoals ras, afkomst, gezondheid of godsdienst. Wij verwerken persoonsgegevens op grond van uw toestemming om u op de hoogte te houden over een bepaald (woningbouw)project. Verzamelde gegevens worden niet aan derden beschikbaar gesteld, tenzij expliciet vermeld in het privacybeleid. De duur van opslag betreft 5 jaar, daarna worden gegevens vernietigd. 

Wanneer u deze website bezoekt wordt het IP-adres en browserinformatie opgeslagen in de logbestanden van de server. Deze informatie wordt gebruikt om statistieken te genereren over de website. Deze informatie valt niet te herleiden naar een persoon. 

Bij het invullen van uw e-mailadres wordt deze opgeslagen. Deze zal worden gebruikt om een nieuwsbrief naar te verzenden waarin u updates ontvangt van COD en Duqer over SPOT. U kunt zich ten aller tijden uitschrijven voor de nieuwsbrief. 

COD en Duqer maken gebruik van Google Analytics. Via deze service krijgen wij inzicht in het gebruik van de website. Dit gebruiken wij om inzicht te kunnen krijgen in het gebruik van de website. Deze gebruiksgegevens worden opgeslagen op de servers van Google in de Verenigde Staten. Door Google wordt deze informatie gebruikt om bij te houden hoe de website gebruikt wordt, rapportages opgesteld over de activiteit van de website en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteiten en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen als Google hiertoe wettelijk verplicht is, of voor zover derden dit namens Google verwerken.