FAQ

Do you have a question that is not listed? Send an email to info@SPOTAmsterdam.nl.


Aanbod woningen

Available homes

In SPOT Amsterdam komen circa 1.090 woningen in een mooie mix van vrij sector- en middeldure koopwoningen, vrije sector huurwoningen en huurwoningen in het sociale segment.

There will be around 1,090 homes in SPOT Amsterdam in a nice mix of free sector and mid-priced owner-occupied properties, free sector rental properties and rental properties in the social segment.


In totaal telt SPOT straks ca. 1.090 woningen, opgedeeld in 3 fasen. We gaan uit van ruim 300 woningen in de eerste fase en bijna 400 woningen in de tweede fase.

In de 1e fase komen middeldure en vrije sector huurwoningen, in de 2e fase komen er naast sociale-, middeldure en vrije sector huurwoningen ook middeldure en vrije sector koopwoningen. In de 3e fase komen er middeldure en vrije sector huurwoningen en vrije sector koopwoningen. Ook komt er ruimte voor sport/fitness en een convenience store.

SPOT will soon have a total of around 1,090 homes, distributed over 3 phases. We assume that there will be more than 300 homes in the first phase and almost 400 homes in the second phase.

In the 1st phase, medium-priced and free sector rental properties will be built. In the 2nd phase, alongside social, medium-priced and free sector rental properties there will also be medium-priced and free sector owner-occupied properties. In the 3rd phase, there will be medium-priced and free sector rental properties and free sector owner-occupied properties. There will also be space for sports/fitness activities and a convenience store. Which types of properties will it involve?


We bieden een breed aanbod aan woningen. SPOT wordt een levendige stadswijk, perfect voor stedelingen, jong en oud, die alleen of samen, met of zonder kind(eren) wonen. Er komen grand apartments, compacte city apartments met een goede indeling, een beperkt aantal bijzondere penthouses en veel buitenruimtes met oppervlaktes tot wel 34 m²!

We are offering a wide range of properties. SPOT will be a lively city district, perfect for city dwellers, young and old, living alone or together, with or without children. There will be Grand apartments, compact City apartments with an excellent layout, a limited number of special Penthouses and many outdoor areas of up to 34m²!


Er komen balkons, loggia’s en fraaie dakterrassen. Direct naast SPOT komt het 7-voetbalvelden-grote Hondsrugpark.

There will be balconies, loggias and beautiful roof terraces. Right next to SPOT, there will be a spacious park the size of 7 football fields: Hondsrugpark.Aanbod koopappartementen

Selection of owner-occupied apartments

Er komen 179 koopwoningen in toren A1 en 93 koopwoningen in toren D.

There will be 179 owner-occupied properties in Tower A1 and 93 owner-occupied properties in Tower D.


Er komt een goede mix van compacte City Apartments van 46 m²- 57 m², riante Grand Apartments van 71 m² – 127 m² en Penthouses van 178 m² – 185 m² met een spectaculair uitzicht. Via de woningzoeker kun je jouw ideale appartement vinden.


There will be a good mix of compact City apartments from 46m² to 57m², spacious Grand apartments from 71m² to 127m² and Penthouses from 178m² to 185m² with spectacular views. You can use the home-finder to find your ideal apartment.


Nee, het is niet mogelijk een parkeerplaats te kopen. Wel hebben een geselecteerd aantal Grand Apartments het recht een parkeerplaats te huren. Dit betreft een zwerfplek in de parkeergarage.

Bij de penthouses is het mogelijk 2 vaste parkeerplaatsen te huren.

De huurprijzen van de parkeerplaatsen zijn nog niet bekend.

No, there will be no parking spaces for sale. However, a selected number of Grand apartments are entitled to rent a parking space. This involves stray parking spaces in the parking garage.

With the Penthouses, it is possible to rent 2 permanent parking spaces.

The rental prices of the parking spaces are not yet known.


De verkoop van de appartementen in Toren A1 is gestart! Je kunt je inschrijven voor één van de 132 Grand Apartments, één van de 4 Penthouses of één van de City Apartments die gefaseerd in verkoop gaan.

De start verkoop van appartementen in Toren D is nog niet bekend.

The sale of the apartments in Tower A1 has already started! You can register for one of the 132 Grand apartments, one of the 4 Penthouses or one of the City apartments that will be sold in phases.

It is not known when the sale of apartments in Tower D will start.


Via de prijslijst vind je de verkooppprijzen van de Grand Apartments en Penthouses. De City Apartments die nu in verkoop zijn, hebben een vaste verkoopprijs van € 296.672 v.o.n. Je vind de volledige prijslijst, inclusief erfpacht, hier.

You can check the price list for the sale prices of the Grand apartments and Penthouses. The City apartments that are now on sale have a fixed sale price of € 296,672 at no additional cost. You can find the full price list, including the ground lease, here.


Via de prijslijsten vind je de hoogte van de jaarlijkse erfpachtcanon. Het is ook mogelijk de erfpacht af te kopen voor een periode van 50 jaar.

See the price lists for the amount of the annual ground rent. It is also possible to purchase the ground lease for a period of 50 years.


Wij raden je aan om een financiële check te doen via een hypotheekadviseur, zodat je weet wat je financiële mogelijkheden zijn. Neem hiervoor bijvoorbeeld contact op met De Kredieter, telefoonnummer 020 575 3320 of Squire-Advies, telefoonnummer 020 261 4636. Of neem contact op met je eigen hypotheekadviseur.

We recommend that you ask a mortgage adviser to carry out a financial check so that you know exactly what your financial options are. For more information, contact De Kredieter, telephone number +31 (0)20 575 3320 or Squire-Advies, telephone number +31 (0)20 261 4636. Or you can contact your own mortgage adviser.


Je kunt je inschrijven via deze website. Ga naar de woningzoeker, vind de woning die het beste bij je past, en schrijf je in. Een van de makelaars neemt dan snel contact met je op.

We adviseren je om ook de vragenlijst in jouw account in te vullen, omdat de ontwikkelaar op basis van voorkeur en op basis van financiële gegevens de woningen toewijst.

You can register on this website. Go to thehome-finder, find the home that suits you best and then register. One of the brokers will contact you as soon as possible.

We advise you to also complete the questionnaire in your account, because the developer allocates the properties on the basis of your preference and financial data.


Als je je hebt ingeschreven via de woningzoeker, neemt een van onze makelaars snel contact met je op. Er wordt dan een optiegesprek gepland, zodat de makelaar jou uitvoerig kan informeren over SPOT en voor jou alle ruimte is om vragen te stellen. Na een aantal dagen dien je te beslissen of je definitief tot koop overgaat. De koop- en aannemingsovereenkomst kun je vervolgens binnen enkele dagen tekenen.

Het is niet mogelijk een optie te krijgen op de City Apartments.

If you have registered through the home-finder, one of our brokers will contact you as soon as possible. An option interview will then be planned so that the broker can inform you in detail about SPOT and you have the chance to ask questions. After several days, you will be asked to decide whether you want to make a final purchase. You can then sign the purchase and building contract within a few days.

It is not possible to obtain an option for the City apartments.


De bouw toren A1 is gestart in september 2021. Oplevering is naar verwachting medio 2025. De lange bouwtijd komt omdat er een dubbellaagse parkeerkelder wordt gerealiseerd onder de woontoren.

The construction of Tower A1 started in September 2021. The tower is scheduled to be completed by mid-2025. The construction time is longer than normal because a two-storey underground car park is being built under the residential Tower.Aanbod huurappartementen

Available rental apartments

Amvest Investment Management heeft namens Aegon Nederland de huurwoningen in SPOT gekocht, zij zullen een partij aanwijzen voor de verhuur van deze woningen. De huurwoningen gaan meestal pas in verhuur als de oplevertijd dichtbij is. We verwachten dat dit in 2023 zal zijn. Waar en wanneer je je kunt inschrijven, is nog niet bekend, dus maak in ieder geval je interesse kenbaar via het aanmeldformulier, dan word je automatisch geïnformeerd.

Amvest Investment Management has purchased the rental properties in SPOT on behalf of Aegon Nederland. They will designate a party for the rental of these properties. The rental properties are usually only available for rent when it is close to the completion time. We expect this to be in 2023. It is not yet known where and when you can register, so be sure to use the registration form to make your interest known; you will then be notified automatically.


Alle huurwoningen, zowel de sociale als de middeldure huurwoningen worden aangeboden via een speciaal daarvoor ontworpen website: zuidoostwoont.nl. We verwachten dat deze nieuwe website een jaar voordat de huurwoningen worden opgeleverd live gaat. Je kan je interesse nu al kenbaar maken door u in te schrijven via het interesseformulier op zuidoostwoont.nl.

All rental properties, which include the social and the medium-priced rental properties, will be offered on a specially designed website: zuidoostwoont.nl. We expect this new website to go live one year before the rental properties are completed. You can already express your interest by using the interest form on zuidoostwoont.nl. to register./p>


De verhuur start later en verloopt via andere partijen. Welke partijen dat zijn, en welke huurpijzen zij hanteren, Dat weten we nog niet. Deze informatie komt t.z.t. op de site. Via de nieuwsbrief houden we je op de hoogte. Wel handig om te weten: sociale huurwoningen hebben momenteel een huurprijs tot €763,47 per maand (prijspeil 2022), de huurprijzen voor middeldure huur zijn van €900,00 tot €1.075 per maand (prijspeil 2022). Voor de vrije sector gelden geen huur-regulerende bepalingen, geen maximumprijzen en geen subsidie. De huurwoningen zullen naar verwachting pas in 2023 in verhuur komen.

The rental starts later and is arranged through other parties. We don't yet know which parties this involves or how much rent they will be charging. This information will be posted on the site in due course. We will keep you informed by means of the newsletter. Good to know: the rents for social rental properties are currently set at a maximum of €763.47 per month (2022 price level) and rents for medium-priced rental properties are from €900 to €1,075 per month (2022 price level). There are no rent-regulating provisions, no maximum prices and no subsidies for the private sector. The rental properties are not expected to be available for rent until 2023.


De verhuur zal pas richting de oplevering van de woningen plaatsvinden. We kondigen dit ruim van tevoren aan. Je kunt je wel al aanmelden als geïnteresseerde en je wordt dan via de nieuwsbrief om op de hoogte gehouden. Vergeet niet onze Facebookpage te liken waar we geregeld berichten en info op posten. Ook voor de vrije sector huurwoningen in de overige deelplannen kun je je nog niet inschrijven. Je kunt je natuurlijk wel aanmelden, zodat je automatisch op de hoogte wordt gehouden.

Klik hier voor de huisvestigingsverordening voor de huisvestigingsverordening van de Gemeente Amsterdam voor de toewijzingscriteria voor de sociale en middeldure huurwoningen.

Rental will only be possible when the properties are nearing completion. We will announce this well in advance. However, you can already register as an interested party; then you will be kept informed by means of the newsletter. Don't forget to like our Facebook page on which we regularly post messages and information. It is also not yet possible to register for the private rental sector in the other sub-plans. You can, of course, register so that you are automatically kept up to date.

Click here to display the housing ordinance for the housing regulation of the Municipality of Amsterdam for the allocation criteria for social and medium-priced rental properties.Kantoren

Offices

De eerste kantoorruimte wordt naar verwachting in 2024 opgeleverd.

The first office space is expected to be completed in 2024.


Voor meer informatie over het huren van kantoorruimte in SPOT kunt u terecht bij:
CBRE Nederland, Ewout Frima
Van Gool Elburg Vastgoedspecialiste, Jeroen Jansen

Of neem contact op via het contactformulier.

For more information about renting office space in SPOT, please contact:
CBRE Nederland, Ewout Frima
Van Gool Elburg Property Specialists, Jeroen Jansen

Or use the contact form to contact us.Ontwikkelingen in het gebied

Developments in the area

De kantoren die er staan voldoen niet meer aan de eisen van deze tijd. Het gebied mist ook uitstraling. Veel parkeerplaatsen, weinig groen, niet heel gezellig. Het is niet echt een ‘buurt’. Tegelijkertijd is de behoefte aan woningen in Amsterdam erg groot. Enkele jaren geleden hebben we een aantal van de bestaande kantoren gekocht om plaats te laten maken voor woningen. De kantoren worden gesloopt en in de plaats daarvan realiseren we hoge en middelhoge gebouwen aan leuke pleintjes en groen. In de gebouwen komen woningen, maar er is ook plek voor (flex)werken, caféetjes en restaurantjes en bijvoorbeeld onderwijs-, sport en cultuurvoorzieningen.

The offices in the area no longer meet the current requirements. The area also lacks ‘personality’. There are lots of parking spaces and not much green, so it’s not very inviting. It's not really a ‘neighbourhood’. At the same time, there is an urgent need for housing in Amsterdam. A few years ago we purchased a number of the existing offices to make way for homes. The offices will be demolished, and in their place we will build high and medium-high buildings surrounded by pleasant squares and greenery. The buildings will mainly consist of homes, but there will also be room for (flexible) working, cafés and restaurants as well as educational, sports and cultural amenities, for example.


Nee, het Amstel-III gebied verandert enorm. Vanaf het Amstelkwartier aan de Amstel tot aan de nieuwe medische campus van het Universitair MC (oude AMC): er komen duizenden nieuwe woningen en allerlei voorzieningen bij. Ook direct naast SPOT verdwijnen kantoren voor woningen. In ons plangebied worden maar liefst ca. 1.090 nieuwe woningen gerealiseerd en in heel Amstel-III misschien wel 10.000. Lees er meer over op de site van Hondsrugpark: https://www.hondsrugpark.nl.

No, the Amstel III area is also changing dramatically. From the Amstelkwartier on the Amstel River to the new medical campus of the University MC (the old AMC), thousands of new homes and a huge range of amenities will be added. Offices will also make way for homes immediately next to SPOT. Around 1,090 new homes will be realised in our planning area and perhaps 10,000 throughout Amstel-III. Read more about it on the Hondsrugpark website: https://www.hondsrugpark.nl.


We maken ons samen met de andere ontwikkelaars in het gebied sterk voor de aanleg van een nieuw park in het gebied. Dat vinden we ook heel erg nodig met de komst van zo veel nieuwe woningen en nieuwe bewoners. Het park komt op de plek van de huidige Hondsrugweg, die daarmee verdwijnt of verandert van karakter. Er gaan nog wat verkeersstudies en besluiten aan vooraf voor het zo ver is, maar dat het Hondsrugpark er komt, is zeker. Toren A1 van SPOT ligt straks direct aan het park en andere torens kijken er op uit. Op de website van Stichting Hondsrugpark lees je alles over de komst van het park en de activiteiten die georganiseerd worden.

Together with the other developers in the area, we are committed to building a new park in the area. We also think this is really necessary, given that there will be so many new homes and new residents. The park will be located on the site of the current Hondsrugweg, which will either disappear or change in character. There are still some traffic studies and decisions to be made before we get to that point, but Hondsrugpark is definitely going to be built. SPOT's Tower A1 will soon be located directly on the park, and other towers will overlook it. On the website of Stichting Hondsrugpark you can read all about the creation of the park and the activities that will be organised.


Aan de rand van ons plandeel komt een school voor het basisonderwijs: IKC Metropool. Binnen SPOT komt een kinderdagverblijf. Kijk voor meer informatie op ikcmetropool.nl. En om ons heen zijn er ook volop ontwikkelingen. Zo komen er woningen aan de Hogehilweg, Hessenbergweg, Hondsrugpark en Karspeldreef en woningen aan de onder projectnaam Urban Interactieve District, er komt een studentencampus ter hoogte van metrostation Bullewijk en de Hondsrugweg verandert naar een stadspark. Er is een groot aantal partijen actief met de ontwikkeling van het gebied. Zie hiervoor de site Hondsrugpark: https://www.hondsrugpark.nl.

A primary school will be built on the edge of our part of the plan. A daycare centre will be built inside SPOT. And there are also plenty of developments around us. For example, there will be homes on Hogehilweg, Hessenbergweg, Hondsrugpark and Karspeldreef and homes as part of the Urban Interactive District project. In addition, a student campus will be built near metro station Bullewijk, and Hondsrugweg will be transformed into a city park. A huge number of parties are involved in the development of the area. For more information, see the Hondsrugpark site: https://www.hondsrugpark.nl.


Op loopafstand, naast station Bijlmer Arena, ligt het omvangrijke winkelcentrum Amsterdamse Poort met allerlei winkels, ketens en eettentjes. In dit deel van Zuidoost vind je echt van alles. Het functioneert echt als eigen stad in een stad. Je hoeft dus echt niet per se het centrum in.

Dan is er nog de Arena-boulevard. In de ArenA is niet alleen voetbal, maar vinden regelmatig concerten plaats. Aan de boulevard vind je verder Pathé Arena met heel veel bioscoopzalen, de concertzaal AFAS-live en de nog grotere ZIGGO-dome.

In het gebied van SPOT vind je verder restaurant Bullewijk, brouwerij Kleiburg en verschillende soorten kleinere horeca. Deze kunnen ook een plek krijgen in de nieuwe ontwikkelingen en verder moet dat worden aangevuld met andere winkels, horeca en bijvoorbeeld een buurtsuper.

Within walking distance, next to Bijlmer Arena station, there will be the extensive Amsterdamse Poort shopping centre with a wide range of shops, chain stores and eateries. This part of Zuidoost has something for everybody. It really functions as its own city within a city. So you don't really need to go into the city centre.

Then there is the Arena boulevard. Besides football, the ArenA also regularly hosts concerts. On the boulevard, there are the Pathé Arena with lots of cinemas, the AFAS live concert hall and the even larger ZIGGO dome.

In the SPOT area, there are the Bullewijk restaurant, the Kleiburg brewery and various types of smaller catering establishments. These can also be given a place in the new developments and must also be supplemented with other shops, catering establishments and a neighbourhood supermarket, for example.


Jazeker! We willen het gebied alvast laten leven, omdat het best nog even duurt voordat de nieuwbouw er staat en in de tussentijd de bestaande kantoren langzaamaan leegstromen. In en om die kantoren willen we bijvoorbeeld tijdelijke horeca toestaan. Ook is er een Hondsrugpark Hoofdkwartier aan het Bullewijkpad. Van daaruit zorgt een heuse kwartiermaker voor allerlei leuke events en activiteiten in het gebied, zodra dat weer kan. De gemeente heeft HOBU de ruimte gegeven om het gebied op de kaart te zetten. HOBU zoekt de verbinding met de andere kant van het spoor en organiseert allerlei activiteiten en tours. Houd het goed in de gaten op Instagram en Facebook want het wordt er zeker niet stiller op!

Absolutely! We want to breathe life into the area now, because it will take some time before the new buildings are built, and in the meantime the existing offices are slowly emptying. For example, we want to allow temporary catering establishments in and around those offices. There is also the Hondsrugpark Headquarters on Bullewijkpad. From there, a genuine quartermaster will organise all kinds of fun events and activities in the area as soon as that is possible again. The municipality has given HOBU the go-ahead to put the area on the map. HOBU wants to connect with the other side of the track and is organising all kinds of activities and tours. Follow it on Instagram and Facebook, because lots of interesting things will be happening!


De openbare ruimte krijgt een grote facelift, de stationsomgevingen worden aangepakt en heel gaaf: de Hondsrugweg die nu nog een soort vierbaans-snelweg richting de IKEA is, verandert naar een autoluwe omgeving met fiets- en wandelroutes, zitplekjes en sport. Een soort nieuw stadspark voor de nieuwe bewoners. Heb je de autoprikker van Street Art Frankey al gezien? Deze staat symbool voor 'asfalt eruit, groen erin'!

The public space will be given a major facelift. The station surroundings are being tackled and one very cool development is that the Hondsrugweg, which is now still a kind of four-lane highway to IKEA, will change into a car-free environment with cycling and walking routes, seating areas and sports facilities. A kind of new city park for the new residents. Have you seen Street Art Frankey's Autoprikker (skewered cars) yet? This is a symbol for ‘asphalt out, green in’!Voorzieningen

Amenities

Over de exacte invulling van voorzieningen denken we nog na. Er komt in elk geval een school nabij ons plan. Kijk voor meer informatie op ikcmetropool.nl. Aan de pleintjes vind je straks een mix van (flex)werken, café, koffietentjes en winkels. Maar ook voorzieningen zoals een tandarts, een huisarts en dergelijke zijn heel goed denkbaar, hetzij bij ons, hetzij bij onze buren. Daarnaast hebben we wat meer invloed op de invulling van de gebouwen en de daken. Denk bijvoorbeeld aan een (collectieve) daktuin, lockerboxes voor bezorgpakketten, een bikebar, kruidentuin, flexwerkplekken, enz.

We are still thinking about the exact details of the amenities. In any case, there will be a school close to our plan. There will soon be a mix of (flexible) workplaces, cafés, coffee bars and shops on the squares. But amenities such as a dentist, a general practitioner and the like are also very conceivable, either close to us or to our neighbours. Added to that, we have more influence on the way the buildings and the roofs will look. For example, a (collective) roof garden, locker boxes for delivery packages, a bike bar, herb garden, flexible workplaces, etc.


Als je interesse hebt om winkelruimte te huren, stuur dan een mailtje naar info@spotamsterdam.nl met je contactgegevens, het gewenst aantal vierkante meters en wat voor een winkel je hier zou willen vestigen. Als we ons met de verhuur van de commerciële plint gaan bezighouden, nemen we contact met je op.

If you are interested in renting retail space, please send an e-mail to info@spotamsterdam.nl with your contact details, the desired number of square metres and which kind of shop you would like to open here. We will contact you when we start renting out the commercial area.


De services die we aanbieden staan nog niet vast maar willen we aanbieden naar wens. Naarmate het project verder vordert zal dit steeds duidelijker worden. Je kunt denken aan oppasservices, groenservices, bezorg- en afhaalservices, zorgservices en deelconcepten van auto’s, (elektrische) fietsen, bakfietsen etc.

The services on offer haven’t yet been determined, but we just want to give people what they need. This will become increasingly clear as the project progresses. This might include babysitting services, green services, delivery and collection services, care services and car-sharing concepts, (electric) bicycles, cargo bikes, etc.Waarom SPOT?

Why SPOT?

Wij vinden SPOT straks echt een place-to-be in Amsterdam. Het ligt in Amstel 3 dat bij veel woningzoekers nog wat onontdekt is als nieuwe woonlocatie in Amsterdam. Veel woningzoekers kijken alleen binnen de ring. Maar SPOT ligt dankzij de metro, de snelweg en snelle fietspaden super goed bereikbaar ten opzichte van de stad, omliggende (winkel)voorzieningen en het buitengebied. Bovendien gaat het hele gebied en alles eromheen volledig op de schop. SPOT is nu nog een kantorenpark maar straks een gemengde, levendige en duurzame woonwijk.

We think SPOT will soon be a real place-to-be in Amsterdam. It is located in Amstel 3, which is still somewhat undiscovered by many house hunters as a new residential location in Amsterdam. Many house hunters only look inside the Ring. But thanks to the metro, the highway and fast cycle paths, SPOT is very easily accessible from the city, the surrounding (shopping) amenities and the countryside. Added to that, the entire area and everything around it is going to be given a huge facelift. SPOT is currently still an office park but will soon be a mixed, lively and sustainable residential area.


Dit gebied en het Amstel III-gebied is straks de nieuwe place to be. Enorm veelzijdig. Niet alleen wonen, maar ook werken, ontspannen en uitgaan vind je hier en direct om de hoek. Wij vinden het een echte hot-spot. Volop in verandering. Anders gezegd: SPOT zou kunnen staan voor een Superior Plan Of Transformation. SPOT is voor iedereen. Het is een compacte en levendige wijk die en heel open en prettig voelt.

This area and the Amstel III area will soon be the new place to be. Extremely versatile. Here and just around the corner, people will be able to live but also work, relax and go out. We think it's a real hotspot. And it’s changing fast. In other words: SPOT could stand for a Superior Plan Of Transformation. SPOT is for everybody. It’s a compact and lively neighbourhood that feels very open and pleasant to live in.


Zuidoost is destijds aangelegd als een nieuw stuk van Amsterdam. Het is dus onmiskenbaar Amsterdams. Met bravoure en lef, lekker stads, maar in alle grootstedelijkheid ook plezierig en kleinschalig als de oude stadsbuurten. Zuidoost is kleurrijk, sportief, levendig en sociaal. De gebouwen worden een stuk hoger dan de ‘oude stad’, maar veel van wat de stad leuk maakt vind je straks terug in SPOT. Kortom, écht Amsterdams op een nieuwe manier!

When Zuidoost was developed, it was intended to be a new part of Amsterdam. So it is unmistakably Amsterdam. With bravura and guts, very urban, but besides its metropolitan feel also pleasant and small-scale like the old city neighbourhoods. Zuidoost is colourful, sporty, lively and social. The buildings will be a lot higher than the ‘old city’, but much of what makes the city fun will soon be found in SPOT. In short, real Amsterdam but then in a new way!Bereikbaarheid

Accessibility

Vanaf SPOT kun je kiezen uit metrostation Bullewijk of het grote trein- en metrostation Amsterdam Bijlmer Arena. Vanaf hier ben je in een mum van tijd op Schiphol, of op de Zuidas. De metrostations worden ook gerenoveerd. Het centrum van Amsterdam ligt met de metro op minder dan een kwartier.

In SPOT, you can travel from either Bullewijk metro station or the Amsterdam Bijlmer Arena major train and metro station. From there, you can reach Schiphol or the Zuidas in no time. The metro stations are also being renovated. The centre of Amsterdam is less than fifteen minutes away by metro.


Alle vrijheid met je trouwe stalen ros, of lease-fiets van SwapBike. Als je uitgaat van het Volkshotel/Canvas op de Wibautstraat in Oost dan ben je iets langer dan 23 minuten onderweg. Als je zin hebt in terrasjes in De Pijp dan fiets je daar in 25 minuten naar toe. Nog wat overtuigende getallen? De Zuidas op 20 minuten fietsen, het Vondelpark op 30 en de Jordaan in 35. Juist behoefte aan rust? Ouderkerk aan de Amstel in 15, Ouderkerkplas in minder dan 10, en de prachtige Vecht op een kwartier afstand. Het eindeloze buitengebied lonkt!

Complete freedom with your trusty steely steed or lease bicycle from SwapBike. If you start from the Volkshotel/Canvas on Wibautstraat in Oost, it will take you just over 23 minutes to get to the city centre. If you fancy a pavement café in De Pijp, you can cycle there in 25 minutes. More convincing numbers? The Zuidas in 20 minutes by bike, Vondelpark in 30 and de Jordaan in 35. Or are you looking for peace and quiet? Ouderkerk aan de Amstel in 15 minutes, Ouderkerkplas in less than 10, and the beautiful Vecht River just 15 minutes away. The endless countryside beckons!


Echt. Uitstekend. Amstel III wordt weleens dé, of één van de best bereikbare delen van Amsterdam genoemd. Vlakbij opritten van de A2 én de A9 die je op hun beurt weer in een mum op de A1 en de A10 brengen. De wereld aan je voeten, of moeten we zeggen, wielen?

Really. Excellent. Amstel III is sometimes called the most, or one of the most, accessible parts of Amsterdam. Close to the access roads to the A2 and A9 motorways, which in turn take you to the A1 and A10 in no time. The world at your feet, or should we say wheels?Parkeren

Parking

Onze woningen hebben straks minder dan 1 parkeerplaats per woning. We zien namelijk een maatschappelijke trend en een veranderende houding ten opzichte van de auto. Autobezit wordt niet langer per se noodzakelijk gezien. Steeds meer mensen kiezen voor deelautoconcepten. Dit betekent dat we minder kostbare gebouwde parkeerplaatsen maken.

Our properties will soon have less than 1 parking space per home. We are witnessing a social trend and a changing attitude towards use of the car. Car ownership is no longer regarded as a necessity. More and more people are opting for shared car concepts. This means we will be building fewer expensive parking spaces.


De parkeerplaatsen die er komen, komen onder de gebouwen en deels onder de nieuwe pleinen. De openbare ruimte wordt als het ware opgetild.

Er komen geen vrije parkeerplaatsen op straat. Ook vervalt je recht op een parkeervergunning. De gemeente Amsterdam is van plan een blauwe zone in te stellen om vrij parkeren te voorkomen.

The parking spaces that will be built will be under the buildings and partly under the new squares. The public space will be lifted up, as it were.

There will be no free parking spaces on the street. Residents also won’t be entitled to a parking permit. The municipality of Amsterdam is planning to set up a blue zone to prevent parking.


Het is niet mogelijk om een parkeerplaats te kopen.

Wel is het bij een geselecteerd aantal appartementen mogelijk om een parkeerplaats te huren. Dit is echter niet verplicht. De huurprijzen zijn nog niet bekend.

No, this won’t be possible.

However, it will be possible for a selected number of apartments to rent a parking space. However, this will not be mandatory. The rental prices are not yet known.


In het ontwerp gaan we uit van een gezamenlijke fietsenberging in- en onder de gebouwen om aan te sluiten bij gemeentelijk beleid om sterk in te zetten op het gebruik van de fiets! Plek zat dus.

The design is based on a shared bicycle shed in and under the buildings to be compatible with the municipal policy to focus on bicycle use! So plenty of space.Duurzaamheid

Sustainability

Duurzaamheid en gezond wonen vinden wij zeer belangrijk. Eigenlijk ook heel vanzelfsprekend. Standaard duurzaamheidseisen en oplossingen zijn tegenwoordig aspecten als: (minstens) energieneutraal gebouwen, door bijvoorbeeld toepassingen als warmtepompen en zonnepanelen en een uitstekende isolatie. De gemeente ziet het gebied ook als een sport en beweging-gebied en bevordert dat ook door allerlei voorzieningen op te nemen in de openbare ruimte en de vormgeving daarvan.

In ons plan proberen we bijvoorbeeld beweging te stimuleren en er een gezond gebouw van te maken. We willen na de sloop zoveel mogelijk hergebruiken van het gebouw (‘circulair’) en bij nieuw te bouwen gebouwen met toekomstig hergebruik rekening houden. Je kunt bijvoorbeeld een grondstoffenpaspoort maken en bepaalde onderdelen van een gebouw eenvoudig demontabel maken.

Sustainability and healthy living are very important to us. Which is actually self-evident! Nowadays, standard sustainability requirements and solutions include aspects such as (at least) energy-neutral buildings thanks to heat pumps, solar panels and excellent insulation, for example. The municipality also sees the area as a sports and exercise area and is promoting this by including all kinds of amenities in the public space and the design of that space.

In our plan, for example, we are trying to encourage exercise and make the buildings healthy. After demolition, we want to reuse the building as much as possible (‘circular’) and take future reuse into account in new buildings to be built. For example, we can create a raw materials passport and make certain parts of a building easy to disassemble.


De energielasten zijn afhankelijk van de ligging van je appartement, de grootte van je appartement en je persoonlijk verbruik. Om toch een indicatie te geven van de energielasten waar je rekening mee kunt houden, zijn er voor deze appartementen op basis van een gemiddeld gebruik en de temperaturen van de afgelopen 10 jaar de volgende indicaties beschikbaar:

App A1-51: € 2.231/ jaar
App A1-118: € 2.256/ jaar
App A1-162: € 2.366/ jaar

Het tarief waarmee gerekend is, is voor elektra 0,40 EUR/kWh, voor stadverwarming € 47,38 per gigajoule (GJ).

Aan deze berekening kunnen geen rechten worden ontleend.

Your energy costs will depend on the location of your apartment, the size of your apartment and your personal energy use. To give you an idea of the energy costs you can expect, the following indications are available for these apartments based on average use and the temperatures in the past 10 years:

App A1-51: € 2,231/ year
App A1-118: € 2,256/ year
App A1-162: € 2,366/ year
The rate used for these calculations is EUR 0.40/kWh for electricity, and EUR 47.38 per gigajoule (GJ) for district heating.

No rights can be derived from this calculation.Betrokken partijen

Who are the parties behind SPOT Amsterdam?

COD en DUQER – twee vastgoedontwikkelaars met ervaring in nationale en internationale projecten – zijn de drijvende kracht achter de transformatie van SPOT.

COD is een energieke en creatieve vastgoedontwikkelaar die zich richt op zowel nieuwbouw als herontwikkeling van hotels, kantoren en woningen. COD heeft momenteel diverse in het oog springende projecten in ontwikkeling, zoals Sud Wonen Amsterdam, herontwikkeling Maanplein Den Haag, Het Dok op de NDSM-werf in Amsterdam, kantoorontwikkeling Max&Moore in Amsterdam-Noord en de herontwikkeling van de Megastores in Den Haag. Begin dit jaar heeft COD het project nhow Amsterdam RAI opgeleverd.

DUQER is een snelgroeiende vastgoedontwikkelaar/-belegger én initiatiefnemer van tal van vastgoedprojecten in de Randstad met op dit moment vooral (her-)ontwikkelingsprojecten in Amsterdam, Utrecht, Den Haag en Rotterdam. Naast hun initiatief voor de ontwikkeling van SPOT Amsterdam, zijn zij ontwikkelaar van een ander project in Amsterdam Zuidoost op de Paasheuvelweg. In Utrecht is DUQER ontwikkelaar van meerdere grote woningontwikkelingen in de Merwedekanaal zone. Ook ontwikkelt DUQER een exclusief woningproject aan de kust van Den Haag.

COD and DUQER – two property developers with experience with national and international projects – are the driving force behind the transformation of SPOT. COD is an energetic and creative property developer that focuses on both new-build projects and the redevelopment of hotels, offices and homes. COD is currently developing a range of eye-catching projects, such as Sud Wonen Amsterdam, the redevelopment of Maanplein in The Hague, Het Dok on the NDSM wharf in Amsterdam, the Max&Moore office development in Amsterdam-Noord and the redevelopment of the Megastores in The Hague. Early this year, COD completed the nhow Amsterdam RAI project.

DUQER is a fast-growing property developer/investor and initiator of numerous property projects in the Randstad conurbation, currently mainly (re)development projects in Amsterdam, Utrecht, The Hague and Rotterdam. Besides their initiative for the development of SPOT Amsterdam, COD and DUQER are also developing another project in Amsterdam Zuidoost on Paasheuvelweg. In Utrecht, DUQER is busy with several large housing developments in the Merwedekanaal zone. DUQER is also developing an exclusive housing project on the coast in The Hague.


Het architectenbureau dat verantwoordelijk is voor het masterontwerp is KAAN architecten. De woongebouwen in de eerste 2 fases worden door KAAN Architecten, Klunder Architecten, DOOR Architecten en Moederscheim Moonen ontworpen. De woontorens in de 3e fase worden door ZZDP Architecten, Marc Koehler Architects en Mei architects. De openbare ruimte wordt ontworpen door Inside Outside. Het zijn vooraanstaande, ambitieuze en Nederlandse ontwerpbureaus, die ook Internationaal opereren.

The firm of architects responsible for the master design is KAAN Architecten. The residential buildings in the first 2 phases are being designed by KAAN Architecten, Klunder Architecten, DOOR Architecten and Moederscheim Moonen. The residential Towers in the 3rd phase are the responsibility of ZZDP Architecten, Marc Koehler Architects and Mei Architects. The public space is being designed by Inside Outside. These are all eminent, ambitious Dutch design agencies that are also active internationally.Contactgegevens makelaars

Contact details sales team


Parnassusweg 201
1077 DG Amsterdam

info@eefjevoogd.nl
020 3050560


Buitenveldertselaan 42
1081 AA Amsterdam

info@fris.nl
+31(0)20 - 301 77 15CBRE
Ewout Frima
Anthony Fokkerweg 15
1059 CM Amsterdam

netherlands@cbre.com
+31 (0)20 626 26 91


Van Gool Elburg
Jeroen Jansen
Ito Toren, 10e etage
Gustav Mahlerplein 72
1082 MA Amsterdam

info@vangoolelburg.com
+31 (0)20 664 85 85Eefje Voogd Makelaardij

Eefje Voogd


Contactpersonen: Els Verpoorten & Laurens Roosendaal
Tel.: 020- 30 50 560
Email: info@eefjevoogd.nl

FRIS Woningmakelaars

Fris


Contactpersoon: Gordon Vos
Tel. 020- 301 77 15
Email: nieuwbouw@fris.nl
23db0040-90b6-11ec-b0e9-6d16a0c995f2-logo-cod-development-pioneers-2017.png
214ee7e0-90b6-11ec-801e-45f8e15098e1-duqer-logo-2018-retina.png